Kurzy - podmínky rezervace a storna

KURZY POWER JÓGY, HATHAJÓGY a kurzu MAMINKY CVIČÍ, DĚTI SI HRAJÍ

Podmínky pro rezervaci/zrušení rezervace

Záloha pro rezervaci kurzu je 400 Kč při přihlášení.

Storno podmínky uzavřených kurzů

Klient se zavazuje:

 1. V případě své neúčasti na kurzu – ať už z jakéhokoliv důvodu – včas nás o této skutečnosti informovat mailem. Pokud tak učiní v době 15 dnů a více předem, bude mu vrácena již zaplacená částka.
 2. Pokud se však odhlásí v době kratší, zavazuje se zaplatit storno poplatky viz dále
 1. Pokud dojde ke zrušení ze strany klienta do 15 dnů před zahájením kurzu, je možné převést tuto částku na jednotlivé lekce (mimo kurz).
 2. Pokud dojde ke zrušení ze strany klienta 14 dní a méně dnů před zahájením kurzu – zálohu nelze převést na jiný termín ani na jinou akci a je nevratná
 3. Pokud dojde ke zrušení ze strany klienta 5 dní a méně před začátkem kurzu, či při zahájení nebo v průběhu akce je platba za celou akci nevratná. Na akci si klient může zajistit náhradníka.

Fit studio se zavazuje k:

 1. Uskutečnění akce, pokud se přihlásí a zúčastní minimálně 10 osob, což je minimum pro její konání. (kurzy s dětmi - min. 7 dospělých osob)
 2. Poskytnutí odpovídajících prostor včetně sociálního zázemí
 3. Zajištění lektora případně alternujícího lektora v odpovídající kvalitě a s odbornými znalostmi a zkušenostmi v dané oblasti
 4. Vrácení již zaplacených peněz nejpozději do 5 pracovních dní, a to v případě, že se kurz nebude konat nebo klient bude mít na vrácení peněz nárok (viz výše). V případě, že se sami odhlásíte, je třeba poslat mail s číslem účtu, na který máme peníze vrátit.
 5. Rezervaci je možné zrušit i z naší strany, a to v případě neuhrazení zálohy v termínu nebo v případě, že se akce z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků nekoná. V takovém případě je Vám odeslána sms zpráva s informací o provedeném zrušení rezervace a vrácena záloha.

Zdravotní stav a odpovědnost:

 1. Neneseme odpovědnost za zdravotní stav klientů, nepřízeň počasí, rodinné důvody klientů a volbu akce (všechny lektory nebo styly si u nás může každý předem vyzkoušet v jednorázových otevřených lekcích). Rezervace klientů jsou pro nás závazné a storno podmínky jsou neměnné.
 2. Akce nejsou náhražkou za lékařskou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby nebo má jakékoliv zdravotní komplikace, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník také stvrzuje, že neužívá žádná psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.
 3. Účast na kurzu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání kurzu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Účastník může kdykoliv akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za kurzy, workshopy ani semináře se nevrací.

V našem centru nepřijímáme platební karty ani šeky či stravenky.